Вести от бъдеще – като Блага Вест

Съвместната книга на двама известни специалисти в областта на психологията, работещи в различни сфери на бизнеса, учител и неговата ученичка изследва една от най-актуалните теми в съвременния живот – психологията на управлението.

Продолжить чтение